Management: 

Tejinder Riar

NOBLE FOODS s.r.o

Novobohdalecká 1484/16,Michle,10100 praha 10

IČ- 03642402

Společnost je zapsána v obchodnim rejsřiku KS v Praze C 235536